Ordynacje w dawnej Polsce

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 1 (1977) s. 17-30
Teresa Zielińska

 

do góry