Nowy zarys historii ustroju Polski w średniowieczu : Z. Wojciechowski, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1945

Przegląd Historyczny, Tom 37 (1948) s. 36-61
Adam Vetulani

 

do góry