Z badań nad ustrojem municypalnym epoki późnego Cesarstwa : afrykańskie municypia i kolonie

Przegląd Historyczny, Tom 64, Numer 3 (1973) s. 445-468
Tadeusz Kotula

 

do góry