Jeszcze o metodzie wydawania średniowiecznych ksiąg sądowych. (Na marginesie artykułu Jacka S. Matuszewskiego)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 101, Numer 1 (1994)
Tomasz Jurek

 

do góry