Etniczno-demograficzne przemiany Prus Krzyżackich w rozwoju osadnictwa w średniowieczu (o tzw. nowym plemieniu Prusaków)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 98, Numer 2 (1991)
Marian Biskup

 

do góry