"Zbiór Praw Sądowych" Andrzeja Zamoyskiego. Uwagi na marginesie pracy Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 39, Numer 2 (1987) s. 199-218
Stanisław Salmonowicz, Stanisław Grodziski , Ewa Borkowska-Bagieńska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Ewa Borkowska-Bagieńska ,"Zbiór Praw Sądowych" Andrzeja Zamoyskiego ,Poznań 1986

 

do góry