Lodownie

Spotkania z Zabytkami, Tom 24, Numer 11 (165) (2000) s. 37-38
Andrzej Wilk

 

do góry