O znaczeniu lokalnego sądownictwa dla szlachty na przykładzie województwa płockiego w epoce Wazów

Barok : historia, literatura, sztuka, Tom 18, Numer 1 (2011) s. 237-249
Adam Moniuszko

 

do góry