Oblicza współczesnej archeologii w ujęciu porównawczym : Na marginesie pracy Comparative archaeologies: a sociological view of the science of the past

Archeologia Polski, Tom 57, Numer 1-2 (2012) s. 261-293
Paul M. Barford, Stanisław Tabaczyński

 

do góry