Bibljoteka wileńskiego synodu Ewangelicko-Reformowanego

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 8 (1931/1932) s. 205-214
Wacław Gizbert-Studnicki

 

do góry