Wokół zagadek politycznych z czasów Sejmu Czteroletniego : próba zestawienia incipitów i nie publikowane dotąd teksty

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 70, Numer 2 (1979) s. 205-254
Jerzy Snopek

 

do góry