Autentyzm językowy w "Ludziach stamtąd" Marii Dąbrowskiej

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 70, Numer 4 (1979) s. 231-252
Teresa Friedelówna

 

do góry