Gdy na ulicach Poznania, obok polskiego, powszechnie rozbrzmiewał język niemiecki i żydowski : Niemcy i Żydzi w Poznaniu w latach 1815-1848

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 64, Numer 3 (1996) s. 48-65
Krzysztof A. Makowski

 

do góry