Wokół problemu antroponimicznej jednostki języka

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 33 (1989) s. 157-168, 331
Anna Berlińska

 

do góry