"Relics and Remains", ed. by Alexandra Walsham, Oxford 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 118, Numer 3 (2011) s. 543-548
Halina Manikowska , Alexandra Walsham (aut. dzieła rec.)

 

do góry