Dyskurs i interakcja – problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów

Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom 9, Numer 1 (2013) s. 12-31
Dorota Rancew-Sikora

 

do góry