Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych

Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom 9, Numer 1 (2013) s. 152-185
Joanna Bielecka-Prus, Anna Horolets

 

do góry