System organów kontroli skarbowej a dwuinstancyjność postępowania w kontekście nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 1(26) (2012) s. 54-75
Piotr Pietrasz, Krzysztof Teszner

 

do góry