"Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców", Przemysław Tyszka, Lublin 2001 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 41 (2003) s. 177
Marek Słoń , Przemysław Tyszka (aut. dzieła rec.)

 

do góry