S. Anna Lubańska, pierwsza albertynka (1844-1913) : przyczynek do historii zgromadzenia ss. albertynek

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 14 (1961) s. 175-189
Ambrozja Stelmach

 

do góry