Poezja jako rzecz wyobraźni : z dziejów pewnej ideologii artystycznej

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 76, Numer 3 (1985) s. 95-121
Edward Balcerzan

 

do góry