"Psychospołeczne uwarunkowanie uczestnictwa w kulturze", Tyburcjusz Tyblewski, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 21, Numer 3 (69) (1978) s. 276
Małgorzata Szejna , Tyburcjusz Tyblewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry