Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990 : wybrane zagadnienia

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 4 (2011) s. 271-282
Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz

 

do góry