Życie i działalność Galeazza Appianiego, muratora przemyskiego z drugiej połowy XVI i początku XVII stulecia

Rocznik Przemyski, Tom 15-16 (1975) s. 31-80
Józef Tomasz Frazik

 

do góry