Historia kołem się toczy – czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął

Management and Business Administration. Central Europe, Tom 18, Numer 3 (2010) s. 86-95
Izabela Koładkiewicz

 

do góry