Przesłanki i kierunek zmian komunikacji pomiędzy firmą i klientami w kontekście ewolucji postaw oraz rozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych

Management and Business Administration. Central Europe, Tom 20, Numer 2 (2012) s. 88-106
Karol Kuczera

 

do góry