Z problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zeszyty Prawnicze, Tom 3, Numer 2 (2003) s. 63-92
Adam Brzozowski

 

do góry