Różne nasilenie postawy twórczej a kompetencje społeczne i style radzenia sobie ze stresem u studentów pierwszego roku

Studia Psychologica, Numer 11 (1) (2011) s. 19-32
Monika M. Małkiewicz, Mirosław Piskozub

 

do góry