Atrakcyjność autoprezentacji w sferze społecznej oraz instrumentalnej w sytuacji zagrożenia Ja u kobiet i mężczyzn o różnej samoocenie

Studia Psychologica, Numer 11 (2) (2011) s. 35-50
Elżbieta Stojanowska

 

do góry