Związek między sposobem słuchania oraz poziomem ekspresji ruchowej wykonawcy a percepcją utworu muzycznego

Studia Psychologica, Numer 10 (2010) s. 225-249
Izabela Dolata

 

do góry