"Przesycony" konstrukcjonista Kenneth Gergen i jego oferta złożona psychologom (kulturowym)

Studia Psychologica, Numer 10 (2010) s. 347-361
Andrzej Pankalla, Krzysztof Bakalarz, Robert Bezdziecki

 

do góry