Style poznawcze a style radzenia sobie ze stresem u osób z przewlekłym bólem kręgosłupa

Studia Psychologica, Numer 9 (2009) s. 57-74
Małgorzata Kopeć, Jan F. Terelak

 

do góry