"<In> iis qui ad me tamquam christiani deferebantur, hunc sum secutus modum" : środki dowodowe zastosowane w procesie chrześcijan pontyjskich w relacji Pliniusza Młodszego (Ep. 10,96)

Zeszyty Prawnicze, Tom 5, Numer 2 (2005) s. 99-115
Maciej Jońca

 

do góry