Konstrukcja i psychometryczna weryfikacja kwestionariusza samodzielności

Studia Psychologica, Numer 9 (2009) s. 233-250
Adam Odej, Stanisław Tokarski

 

do góry