Związek samoświadomości z nadzieją podstawową i stylami radzenia sobie ze stresem u współuzależnionych kobiet będącychh w początkowej i zaawansowanej fazie terapii

Studia Psychologica, Numer 7 (2007) s. 37-61
Marta Miklasiewicz

 

do góry