Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego

Studia Psychologica, Numer 7 (2007) s. 63-74
Sławomir Ślaski, Tomasz Rudowski, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Zaborowski

 

do góry