Susan Folkman rozszerzenie klasycznego modelu stresu i radzenia sobie : o roli i znaczeniu emocji pozytywnych

Studia Psychologica, Numer 7 (2007) s. 285-297
Ewa Gruszczyńska

 

do góry