Konstrukcja i własności psychometryczne kwestionariusza MWT : metody do badania postaw i hierarchii wartości cenionych w miłości między kobietą i mężczyzną

Studia Psychologica, Numer 7 (2007) s. 349-374
Marcin Kapuściński

 

do góry