"Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych" : sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego : Warszawa, 12 stycznia 2007 r.

Studia Psychologica, Numer 7 (2007) s. 411-416
Izabela Gieryszewska

 

do góry