Nazewnictwo stosunków rodzinnych w świetle praktyki sądów sieradzkich w 15. wieku

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 2 (1995) s. 92-108
Alicja Szymczakowa

 

do góry