Doktorat ks. Tomasza Jakubiaka

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 53, Numer 3-4 (2010) s. 389-391
Urszula Nowicka

 

do góry