Huta szkła w dobrach Poręba Wielka (1664-1874)

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 6, Numer 4 (1958) s. 560-593, 753-753
Irena Rychlikowa

 

do góry