Motywy Mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 92, Numer 3 (2001) s. 115-133
Izabela Warzecka

 

do góry