Rola krytyki w kształtowaniu literatury : szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 92, Numer 4 (2001) s. 97-110
Wiesława Tomaszewska

 

do góry