O Rzeczpospolitej Sztabińskiej, historii i pracy duszpasterskiej – wspomnienia księdza Jakuba Rółkowskiego jako dokument czasów

Studia Ełckie, Tom 15, Numer 1 (2013) s. 29-36
Maria Rółkowska

 

do góry