Świętego Tomasza z Akwinu możliwy dialog z "nowym ateizmem"

Studia Ełckie, Tom 15, Numer 3 (2013) s. 279-289
Łukasz Pałubicki

 

do góry