Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 94, Numer 2 (2003) s. 93-105
Tomasz Sobieraj

 

do góry