Wiersze o treści społeczno-politycznej okresu stanisławowskiego w rękopisach znajdujących się w bibliotekach wielkopolskich

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka, Tom 7, Numer 66 (1968) s. 78-101
Maria Szymańska

 

do góry