Wizualne wyobrażenia : główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej

Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom 1, Numer 1 (2005) s. 42-63
Krzysztof T. Konecki

 

do góry