All You need is love, czyli o filmowej komedii romantycznej

Didaskalia : gazeta teatralna, Tom 11, Numer 59/60 (2004) s. 87-90
Grażyna Stachówna

 

do góry